NAPOMENA: svi komentari su na kineskom jeziku ali je svaki snimak detaljno uradjen tako da oni nisu ni potrebni. Sve se može zaključiti i pažljivim posmatranjem načina izvođenja elemenata. Za bilo kakva dodatna objašnjenja se obratite na e-mail   zok.maks@gmail.com ODBIJANJE LOPTE PRSTIMA 

--------------------------------------------
Obratite pažnju na sledeće:
- položaj ruku i prstiju
- kada bi loptu, umesto da je odbijemo, pustili da ''prođe kroz ruke'', ona bi trebalo da nam padne na čelo
- lopta se dodiruje svim prstima (najviše palcom, kažiprstom i srednjim prstom) - šake imaju oblik ''KORPE'' u koju treba da ''upadne'' lopta (vidi sliku)
- noge su u širini ramena i jedna noga je ispred druge
- noge su blago savijene u kolenima (noga koja je nazad služi kao ''feder'' koji pomera telo u položaj praćenja lopte
- celo telo ''prati'' loptu posle njenog izbacivanja, naročito ruke (prsti nastavljaju da prate loptu kao da su zalepljeni za nju)ODBIJANJE LOPTE ČEKIĆEM 

--------------------------------------------
Obratite pažnju na sledeće:
- noge su malo šire od širine ramena i jedna noga je ispred druge
- noge su savijene u kolenima (noga koja je nazad služi kao ''feder'' koji pomera telo u položaj praćenja lopte
- celo telo ''prati'' loptu posle njenog izbacivanja a krajnji položaj je sa ispruženom ''prednjom'' nogom u kolenu (skoro cela težina tela je na toj (prednjoj) nozi)
- pri odigravanju lopte, ruke su ispružene u laktovima a šake su povijene prema dole
- lopta se odbija srednjim delom podlaktice
ODBIJANJE LOPTE ČEKIĆEM-nisko 

--------------------------------------------ODBIJANJE LOPTE PRSTIMA U SKOKU 

--------------------------------------------

ODBIJANJE LOPTE PRSTIMA IZA LEĐA 

--------------------------------------------
NAPAD - SMEČ 

--------------------------------------------


TENIS SERVIS 

--------------------------------------------

SERVIS IZ SKOKA - FLOT 

--------------------------------------------


SMEČ SERVIS 

--------------------------------------------


POVALJAK - ROLING 

--------------------------------------------


UPIJAČ 

--------------------------------------------
TEHNIKA BLOKIRANJA 

--------------------------------------------
AKCIJE U IGRI 

--------------------------------------------
- DUPLI PENAL
- PENAL IZA LEĐA
- RUS
- NAPAD IZ ZONE 6 (PAJP)
PENAL (akcija u igri) 

--------------------------------------------

KOREJA (akcija u igri) 

--------------------------------------------
free templates

Make a free website with Yola